Sve zainteresirane studentske udruge i studentski zborovi Sveučilišta u Rijeci mogu se prijaviti za “Predstavljanje studentskih organizacija” u sklopu Student Day Festivala 2019. koje će se održati  17. & 18. svibnja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Pored studentskih udruga i zborova, predstavljati se mogu i druge udruge građana koje su orijentirane na studentsku populaciju, kao i udruge u nastajanju, a također i međunarodne udruge.

Samo predstavljanje predviđeno je za 17. & 18. svibnja s početkom u 11 sati, a završetkom u 19 sati.

Eventualna odstupanja od navedenog termina izlaganja, navedite pod NAPOMENA!

ZA REZERVACIJU ŠTANDA POTREBNO JE UPLATITI IZNOS OD 100,00 KN koji ne će biti vraćen u slučaju da se predstavljanje studentske organizacije ne održi krivnjom samog prijavitelja. Iznos rezervacije potrebno je uplatiti na broj žiro računa Sveučilišta u  Rijeci otvoren kod Zagrebačke banke d. d.:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

IBAN: HR8023600001101322186,
Poziv na broj: OIB organizacije-121-2
OPIS PLAĆANJA: “Rezervacija SDF2019 – skraćeni naziv organizacije i OIB”

Kao i prošlih godina udrugama će na raspolaganju biti štand.  Broj sudionika je ograničen te će se prema vremenu prijave dodijeliti štandovi. S obzirom na dosadašnje iskustvo moguće je da će pojedine udruge dijeliti štand s nekom od udruga.

Organizacije koje će se predstavljati obvezne su omogućiti minimalno jednog volontera za potrebe SDF-a. Posao volontera će se odnositi na dijeljenja letaka pa sve do lakših fizičkih poslova (dijeljenje letaka, nošenje ogradica, sastavljanje igrališta za revijalnu nogometnu utakmicu, postavljanje suncobrana, razmještanje štandova.)

Pripremili smo i nagradnu igru za Volontere i za aktivne sudionike predstavljanja.

Nagrada je iznenađenje! 🙂

NAGLAŠAVAMO

Volonteri koje udruga mora omogućiti nisu osobe koje će biti na štandu udruge i predstavljati udrugu, već osobe koje će obavljati gore navedene poslove vezane za organizaciju SDF-a.

Rok za prijavu je 01. svibnja 2019. g.,

AKO SE PRIJAVLJUJETE NAKON OVOG DATUMA SLOBODNO TO UČINITE, DOBIT ĆETE POVRATNU INFORMACIJU O POTVRDI U ROKU PAR DANA.

Sve udruge koje se prijave za sudjelovanje obvezne su sudjelovati, osim u iznimnom slučaju otkaza sudjelovanja moraju najaviti minimalno 3 dana prije samog predstavljanja na mail udruge@sz.uniri.hr

Napomena:
Prijava sudjelovanja i prikupljanje osobnih podataka prijavitelja izvršit će se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Obrada podataka bit će ograničena i korištena isključivo u svrhu potrebe organiziranja događanja. Prijava sudjelovanja na događanju uključuje i privolu prijavitelja na foto/video/audio snimanje u svrhu dokumentiranja i promocije događanja.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Kontakt:
Ivana Kosec – udruge@sz.uniri.hr