Pozivamo mlade kreativce i umjetnike da se prijave na sajam rukotvorina “Pokaži mi što znaš” u sklopu Student Day Festivala 2019. koje će se održati 17. & 18. svibnja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci s početkom u 11 sati, a završetkom u 19 sati.

Cilj je na jednom mjestu okupiti što više umjetnika i kreativaca te im omogućiti da prezentiraju i približe svoje radove drugima. Izlagačima će na raspolaganju biti štand. Broj sudionika je ograničen te će se prema vremenu prijave dodijeliti štandovi.

Svi koji se prijave za sudjelovanje obvezni su sudjelovati, osim u iznimnom slučaju gdje svoju odgodu moraju najaviti minimalno 3 dana prije samog predstavljanja na email: rukotvorine@studentdayfestival.com

ZA REZERVACIJU ŠTANDA POTREBNO JE UPLATITI IZNOS OD 100,00 KN koji ne će biti vraćen u slučaju da se izlaganje na sajmu ne održi krivnjom samog prijavitelja.

Iznos rezervacije potrebno je uplatiti na broj žiro računa Sveučilišta u Rijeci otvoren kod Zagrebačke banke d. d.:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
IBAN: HR8023600001101322186,
Poziv na broj: OIB-121-2
OPIS PLAĆANJA: “Rezervacija SDF2019 – skraćeni naziv organizacije i OIB”

Rok za prijavu je 15. svibnja 2019. g.,

Napomena: Prijava sudjelovanja i prikupljanje osobnih podataka prijavitelja izvršit će se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Obrada podataka bit će ograničena i korištena isključivo u svrhu potrebe organiziranja događanja. Prijava sudjelovanja na događanju uključuje i privolu prijavitelja na foto/video/audio snimanje u svrhu dokumentiranja i promocije događanja

PRIJAVI SE OVDJE

Osim putem ove prijavnice možete nas kontaktirati na:

email: rukotvorine@studentdayfestival.com

telefon: +385977272456

Program je izveden uz suradnju sa Županijskim savjetom mladih PGŽ